Experter på digital marknadsföring

WP Media är en fullservice webbyrå med säte i Stockholm som hjälper tillväxtbolag i hela Sverige med sin digitala närvaro. Vårt fokus är att du som kund ska få ut bästa möjliga värde för varje krona som investeras i er marknadsföring.
Genom ett långsiktigt engagemang, tydlig digital strategi, varumärkesarbete, kommunikation och design når vi era mål tillsammans.

 

Kontakta oss

Om oss

Vår grundidé har alltid varit att vara en oberoende aktör, transparent i sitt arbete med filosofin att marknadsföring skall vara en investering, inte en kostnad! Det innebär att alla våra processer och aktiviteter skall vara affärsdrivande med syfte att öka våra kunders försäljning och utveckling. Vi arbetar därför med separata strategier och målbilder för att uppnå resultat både på ett kortsiktigt och långsiktigt plan.

Vi är specialiserade inom digital kommunikation och medieplanering och fokuserar alltid på att öka våra kunders konvertering.

Digital marknadsföring på Google, Facebook & Instagram
Vi hjälper dig att öka din försäljning och nå nya kunder genom effektiv SEO och annonsering på Google, Facebook, Instagram och YouTube.

Varför välja WP Media?

 • Analys & Brief
  Analys & Brief

  Vi startar alltid med en genomgång av bl.a. era målgrupper, er budget och mål med marknadsföringen. Vi genomför även en analys över vilka relevanta sökord vi kan använda för att driva trafik till er.
  Från ett satt antal parametrar helt baserat på er verksamhet utformar vi därefter en skräddarsydd kampanjstruktur som vi sedan kopplar annonserna till.

 • Digital marknadsföringsstrategi
  Digital marknadsföringsstrategi

  Vi utgår ifrån behovsanalysen att ta fram en skräddarsydd marknadsföringsstrategi som har till syfte att så kostnadseffektivt som möjligt nå era målgrupper och genera såväl trafik som leads.
  Planen visar konkret i vilka medier som vi rekommenderar er att synas.

 • Löpande optimering
  Löpande optimering

  Våra Google Ads-strateger är certifierade av Google och hanterar dina kampanjer löpande och utvecklar kontinuerligt din annonsering. Hela tiden med målbilden att nå en positiv avkastning på er investering.

  Vanligaste områden vi optimerar:
  –  A/B testa och justera annonserna utefter hur de presterar.
  –  Kampanjer, sökord och annonser.
  –  Släcka negativa sökord för att utesluta olönsam trafik.
  –  Utbyggnad av nya annonsgrupper.
  –  Testa olika landningssidor för annonserna.

 • Uppföljning och rapportering
  Uppföljning och rapportering

  Tydliga mål och nyckeltal sätts upp redan från start för att kunna optimera arbetet löpande under året. Som kund till oss får du tydligt presenterat viktiga nyckeltal och hur vi ligger till jämfört med målen vi gemensamt satt upp.

  Vi kommer även med input och rekommendationer för hur vi ska förbättra era kampanjer och annonsering på Google. Normalt har vi avstämning minst en gång per månad och vi värdesätter en nära dialog med dig som kund för att gemensamt nå målen vi satt upp.

Vi är er digitala partner i er tillväxtresa!

WP Media är en fullservice-webbyrå som fokuserar på hela kundresan. Vi är specialiserade inom digital kommunikation och medieplanering och arbetar alltid med fokus på att öka våra kunders konvertering.

Vill ni öka er försäljning?

Kontakta oss om ni vill erhålla ökad trafik från sökmotorerna, som i sin tur leder till ökad försäljning!

kontakt@wpmedia.se

  Hur kan vi hjälpa dig?

  sv_SE